David Attenborough: Yksi elämä, yksi planeetta

Ihmiskunnan ja maapallon tulevaisuus

David Attenborough on BBC:n entinen johtaja ja tunnettu luontodokumenttien juontaja. Teoksessaan Yksi elämä, yksi planeetta: näkemys ihmeellisen maailmamme tulevaisuudesta (WSOY) luontodokumentaristi vetoaa viisaamman ja kestävämmän tulevaisuuden puolesta. 

Loputon seikkailu

Attenborough on jäsennellyt näkemyksensä taitavasti. Hän aloittaa teoksensa todistajanlausunnolla, joka käsittelee luonnon ja biodiversiteetin muuttumista. Todistajanlausunto alkaa vuodesta 1937. Kirjoittaja on yksitoistavuotias, ja koskematonta luontoa on jäljellä 66 prosenttia. Hänen täytettyään 94 vuotta, vuonna 2020, koskematonta luontoa on jäljellä enää 35 prosenttia.

Kappaleessa ”Mitä on edessä” Attenborough ottaa suorasanaisesti kantaa siihen, mikä ihmiskunnalla ja maapallolla on edessään. Hän esittelee erilaisia tulevaisuuden visioita aina 2100-luvulle saakka ja pohtii millaista elämä voisi maapallolla olla, mikäli emme muuta kulutuksemme suuntaa. 

”Tulevaisuudenvisio: villiinnytys” –kappaleessa Attenborough luo utopian, jossa ympäristö on päästetty luonnontilaan. Visiossa ihmiskunta hyödyntää luonnon resursseja järkevästi, eettisesti ja ekologisesti. 

Tie hiilettömän energian maailmaan on kuoppainen, ja seuraavat vuosikymmenet ovat meille kaikille äärimmäisen haastavat.”

Lopuksi Attenborough muistuttaa, että huolimatta siitä, millainen vaikutus ihmisen teoilla ja kosketuksella on luontoon, meillä on vielä aikaa muuttaa kurssia, joka nyt vie kohti tuhoa.

Hän korostaa, että kaiken takana on ihminen ja ihmisen toimet, jotka vaikuttavat ilmaston lämpenemiseen ja lämpenemisestä johtuviin ongelmiin. Muutokset vaativat yhteistyötä ja rajoja ylittävää tahtoa sekä kykyä oppia virheistään.

Rehellinen todistajanlausunto 

Attenboroughn sanoma on vahva. 94-vuotiaan luonnontutkijan silmin maailma ja ennen kaikkea luonto ovat muuttuneet radikaalisti, mutta radikaalilta näyttää myös maapallomme ja ihmiskunnan tulevaisuus. 

Attenboroughn todistajanlausunto on oikeutettu, sillä kirjoittajan elämänmittainen seikkailu osoittaa, että meidän pitää muuttua. Kirjan alussa mainittu Prypjat, vuonna 1986 sattuneen Tshernobylin ydinräjähdyksen vuoksi aavekaupungiksi muuttunut ukralainen kaupunki, on tästä erinomainen esimerkki, josta voimme ottaa opiksi. 

Kirjaa täydentää laaja sanasto sekä lukuisat kuvat Attenboroughn urasta ja seikkailuista – luonnosta ja hänen kohtaamistaan eläimistä ja ihmisistä.

Meillä on vielä aikaa hyvittää tekojamme, hillitä vaikutustamme, muuttaa kehityksen suuntaa ja muuttua jälleen lajiksi, joka elää sopusoinnussa luonnon kanssa.”

Yksi elämä, yksi planeetta : näkemys ihmeellisen maailmamme tulevaisuudesta
David Attenborough

WSOY
286 sivua, 16 numeroimatonta kuvasivua


LISÄÄ JUTTUJA:

Kuka jää aamiaiselle sotapäiväkirjat