Aivot

Ketään kaltaistasi ei ole koskaan ollut, eikä koskaan tule olemaan

Pop pop! Pop! Pop! Kuvaa David Eagleman aivojen neuronien toimintaa ja toteaa, että toiminnan hidastuessa se voisi kuulostaa myös: Pop! … Pop! … Pop! Tällaisella hauskalla ja kuvaavalla tavalla Eagleman johdattaa ihmeelliselle matkalle aivojen maailmaan kirjassaan Aivot – Ihmisen tarina.

David Eagleman toteaa alussa, että olemme todellisuuden vankeja, ja meidän on vaikea edes ymmärtää olevamme vankeja. Näemme värejä, muisti on kuin videokamera, ja uskomme tietävämme syyt mielipiteidemme taustalla. Kirja tarkastelee näitä asioita lähemmin ja osoittaa etteivät asiat useinkaan ole siten kuin kuvittelemme niiden olevan. Teos kysyy mitä on todellisuus, ja käsittelee erilaisia aistiharhoja, jotka syntyvät aivojen tulkinnasta ja paneutuu siihen, miksi näemme sen mitä odotamme näkevämme.

Aivojen syvällisempi tuntemus auttaa ymmärtämään myös miten teemme päätöksiä, kuinka koemme todellisuuden ja miksi koemme sen siten. Keitä olemme ja miksi olemme juuri sellaisia kuin olemme ja mikä elämää ohjaa.

Kaikessa on lopulta kyse aivojen kyvystä käsitellä ja ymmärtää ulkopuolista informaatiota. Kirja selvittää miten aivomme muovautuvat syntymän jälkeen, ja miten erilaiset virikkeet tai niiden puuttuminen vaikuttavat aivojen kehitykseen. Kirja tarkastelee myös muistoja ja sitä miksi muistissamme on virheitä. Esille tuodaan myös mielenkiintoisia tapauksia, joissa sairaudet tai onnettomuudet vaikuttavat muistiin.

Tekoäly ja kuolemattomuus osa aivotutkimusta

Lopussa otetaan katse tulevaan ja pohditaan, voisivatko aivot ymmärtää uudenlaista syötettä, esimerkiksi totuttujen kuulo- tai näköärsykkeiden lisäksi, tai voisiko aivot oppia kontrolloimaan uusia raajoja. Nyt on jo huomattu, että aivot oppivat tulkitsemaan teknologiaa esimerkiksi sisäkorvaistutuksen sähkösignaali tulkitaan ääniksi. Varsin mielenkiintoista on lukea kuinka Eagleman testaa ryhmänsä kanssa voisiko ihmisen aistivalikoimaa laajentaa. Hänen mukaansa tällainen tulevaisuus ei edes ole kaukana, pian se on todellisuutta ja hänen mukaansa kaikki perustuu aivojen uskomattomaan kykyyn tulkita erilaisia signaaleja.

Lopuksi otetaan vielä katsaus kuolemattomuuteen ja pohditaan voiko syväjäädytys antaa uuden mahdollisuuden tulevaisuudessa toiseen elämään. Tästä ei olekaan pitkä matka tekoälyyn ja sen haasteisiin.

Aivotutkimuksen professori Eagleman on onnistunut kirjoittamaan varsin ymmärrettävästi aivojen toimintaa ja siihen vaikuttavia asioita. Hän kertoo lukuisia esimerkkejä siitä kuinka elastiset ja mukautumiskykyiset aivot ovat. Tätä kirjaa voi suositella ihan kaikille, samalla kun miettii kuka olen, ja miksi olen juuri sellainen kuin olen. Kokonaisuudessaan kirja on varsin helppolukuinen, eikä se vaadi mitään erikoistietämystä aivotutkimuksesta. Eaglemanin tapa kirjoittaa on viihdyttävä ja hän osaa kertoa mukaansatempaavia tarinoita aivojen toiminnasta, ja siitä miten elämä muokkaa aivoja ja miten aivot tahtomatta muokkaavat elämää.

Aivot – Ihmisen tarina
David Eagleman

Atena
Sivuja: 270


LISÄÄ JUTTUJA:

Musta lammas Aivot Toni Hietomaa